Garantii

Garantia de buna executie

Scopul acestei asigurari este de a proteja Beneficiarul lucrarii sau serviciilor si de a garanta indeplinirea obligatiilor contractuale de catre Prestator/Furnizor, asumate prin semnarea unui contract.

Bid Bond

Garantia de participare la licitatie (Bid Bond)

Se adreseaza companiilor de constructii, servicii, proiectare, care pe langa ofertele pe care le depun, trebuie sa le inmaneze si garantii de participare la licitatie pentru a garanta ca acestia nu-si vor retrage oferta pe perioada licitatiei si ca vor semna contractul in conditiile stipulate in contract, in cazul in care castiga licitatia.

Prin aceasta forma de asigurare, Ofertantul, impreuna cu societatea de asigurare isi iau angajamentul platii unei despagubiri Beneficiarului, in limita sumei asigurate, in cazul aparitiei uneia dintre situatiile:
● in cazul retragerii ofertei in perioada de valabilitate a acesteia;
● atunci cand licitatia a fost castigata de catre Asigurat, dar nu mai semneaza contractul care face obiectul licitatiei;

Parteneri

Retele de socializare