Ce este o asigurare?

Este contractul prin care asiguratorul se obliga sa-l despagubeasca pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar putea suferi, in schimbul unei sume primite periodic, denumita prima de asigurare.

Ce este raspunderea civila auto, RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertul prejudiciat in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primeste despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite in acel accident.

Asiguratul

Asigurat - persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract de asigurare.

Broker de asigurare

a) persoana juridica romana, autorizata in conditile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asiguraţt, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor,
daunelor, dupa caz;
b) un intermediar dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii;

Cerere de asigurare

Cerere de asigurare - Pentru incheierea asigurarii, Contractantul completeaza un formular tiparit de Asigurator cu informatiile necesare in vederea incheierii asigurarii (datele Contractantului/ Asiguratului).

Dauna partiala

Dauna partiala - avarierea autovehiculului asigurat sau furtul unor parti componente, astfel incat prin repararea sau inlocuirea unor componente, acesta poate fi adus in starea anterioara producerii evenimentului asigurat.

Dauna totala

Dauna totala - avarierea autovehiculului asigurat intr-o masura atat de mare incat repararea sau inclouirea partilor componente nu mai este posibila sau costul reparatiei depaseste 90% din valoarea autovehiculului.

Despagubire

Despagubire - suma pe care Asiguratul o primeste, in urma produceii riscului asigurat, de la compania de asigurare, conform conditiilor de asigurare.

Forta majora

situatie invocata de una din parti, dovedit cu documente emise de autoritati publice competente, absolut imprevizibila la data incheierii Politei, absolut invincibila, independenta de vointa partilor, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale.

Fransiza

Fransiza este acea parte din valoarea fiecarei daune pe care o suporta proprietarul masinii.

Lapsare

Lapsare - O polita este lapsata in momentul in care asiguratul nu achita contravaloarea primei de asigurare la data scadenta, fie nu reinnoieste contractul dupa expirarea acestuia.

Modificari constructive permanente

Modificari constructive permanente - acele modificari aduse autovehiculului (instalatii speciale, jante speciale) a caror valoare se adauga la valoarea autovehiculului luat ca baza de calcul in stabilirea sumei asigurate.

Suma asigurata

Suma asigurata - reprezinta limita maxima a despagibirii platite de compania de asigurare in cazul producerii unui risc asigurat. Aceasta suma este trecuta in contractul de asigurare.

Inspectie de risc

Inspectie de risc - identificarea elementelor de siguranta ale autovehiculului asigurat si verificarea starii generale, precum si conformitatea cu documentele prezentate la incheierea contractului de asigurare.

Perioada de asigurare

Perioada de asigurare - intervalul de timp in care este valabil contractul de asigurare, prin urmare in care pot aparea riscuri asigurate pe care Asiguratorul sa le despagubeasca.

Polita de asigurare

Polita de asigurare - documentul semnat intre compania de asigurare si Asigurat care dovedeste incheierea contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Prima de asigurare - suma platita de Asigurat pentru transferul anumitor riscuri catre compania de asigurare.

Sistemul bonus-malus

Sistemul bonus-malus - prevede stabilirea tarifelor RCA in functie de istoricul daunelor intro anumita perioada. Astfel, Asiguratii platesc o prima de asigurare mai mica decat anul precedent daca nu au produs accidente si o prima mai mare daca au produs.

Valoare reala

Valoare reala - reprezinta valoarea de nou a vehiculului/imobilului/bunului minus uzura.

Parteneri

Retele de socializare